Xem phim Cô Dâu Thế Kỷ - Bride Of The CenturyXem phim Cô Dâu Thế Kỷ - Bride Of The Century

Tổng công ty Tae Yang là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Gia đình lãnh đạo tập đoàn Tae Yang đã phải chịu một lời nguyền trong vòng 100 năm. Lời nguyền bắt đầu khi cô dâu đầu tiên của người con trai đầu tiên của gia đình qua đời. ... [Xem Thêm]

Cô Dâu Thế Kỷ - Bride Of The Century
Bật đèn
Phóng to

Bình luận về phim