Xem phim Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên - Huong Bom Dan Ma Tien LenXem phim Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên - Huong Bom Dan Ma Tien Len

Năm 1945, chiến tranh kháng Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở một trấn nhỏ phương bắc Trung Quốc - Đoàn Thành - Thổ phỉ Lôi Tử Phong của sơn trại Hồ Nha Phong vô tình lấy được máy mật mã của quân Nhật, khiến cuộc chiến tranh ngày càng ... [Xem Thêm]

Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên - Huong Bom Dan Ma Tien Len
Bật đèn
Phóng to

Picasaweb

Từ khóa:

Bình luận về phim