Xem phim Khi Yêu Đừng Hỏi Tại Sao - Vtv3 - Khi Yeu Dung Hoi Tai Sao - Vtv3Xem phim Khi Yêu Đừng Hỏi Tại Sao - Vtv3 - Khi Yeu Dung Hoi Tai Sao - Vtv3

 Trương Tịch tự Văn Xương, người đất Tô Châu, thi gia thời Trung Đường (766-827), đậu Tiến sĩ dưới triều vua Đức Tông. Năm 799, được Hàn Dũ tiến cử làm Quốc tử bác sĩ, cuối cùng lên đến chức Quốc tử tư nghiệp. Trong nước lúc bấy giờ lại ... [Xem Thêm]

Khi Yêu Đừng Hỏi Tại Sao - Vtv3 - Khi Yeu Dung Hoi Tai Sao - Vtv3
Bật đèn
Phóng to

phim56.Net

Từ khóa:

Bình luận về phim