Xem phim Lan Lăng Vương - Lan Lang VuongXem phim Lan Lăng Vương - Lan Lang Vuong

Bộ phim "Lan Lăng Vương" lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại một đời xuất chúng của anh hùng truyền kỳ kim qua thiết mã Lan Lăng Vương của Bắc Ngụy cùng với thiên nữ Dương Tuyết Vũ ... [Xem Thêm]

Lan Lăng Vương - Lan Lang Vuong
Bật đèn
Phóng to

Bình luận về phim