» Server Picasa, Youtube, Docs, Google là server streaming nên có thể tua tới đoạn muốn xem được

  » Lần đầu xem phim player hiện hơi chậm các bạn đợi tí nhé, nếu gặp khung player trắng xóa mà ko play được thì nhấn Ctrl + F5.

  » Xem phim tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Firefox, nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí

  » Để tải phim về máy các bạn nên sử dụng phần mềm IDM Full mới nhất [Click vào đây để tải IDM]


 • Server V.I.P : 24( lồng tiếng )  25  26  27  28  29  30  45  46  47  48  49  50  51a  51b  51c  52a  52b  52c  52d  53a  53b  53c  53d  54a  54b  54c  54d  55a  55b  55c  55d  56a  56b  56c  56d  57a  57b  57c  57d  58a  58b  58c  58d  59a  59b  59c  59d  60a  60b  60c  60d  61a  61b  61c  61d  62a  62b  62c  62d  63a  63b  63c  63d  64a  64b  64c  64d  65a  65b  65c  65d  66a  66b  66c  66d  tập đặc biệt  72a  72b  72c  73a  73b  73c  74a  74b  74c  75a  75b  75c  76a  76b  76c  77a  77b  77c  78a  78b  78c  79a  79b  79c  80a  80b  80c  81a  81b  81c  82a  82b  82c  84a  84b  84c  85a  85b  85c  86a  86b  86c  87a  87b  87c  88a  88b  88c  89a  89b  89c  90a  90b  90c  91a  91b  91c  92a  92b  92c  93a  93b  93c  94a  94b  94c  95a  95b  95c  96a  96b  96c  97a  97b  97c  98a  98b  99a  99b  100a  100b  101a  101b  101c  102a  102b  103a  103b  104a (hết phần 1)  104b  104c  110 (phần 2)  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 
  Server DocGoogle : Xem Full  67-english sub  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96a  96b  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  [130]  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182a  182b  182c  183  184a  184b  184c  185  186  187a  187b  187c  188a  188b  188c  189a  189b  189c  190a  190b  190c  191a  191b  191c  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213a  213b  213c  214a  214b  214c  215a  215b  215c  216a  216b  216c  217a  217b  218a  218b  218c  219a  219b  219c  220a  220b  220c  221a  221b  221c  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233a  233b  233c  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  245  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384 
  Server Picasaweb : 1_Tiếng Việt  2a  2b  2c  3a  3b  3c  4a  4b  4c  5a  5b  6a  6b  6c  7a  7b  7c  8a  8b  8c  9a  9b  9c  10a  10b  10c  11a  11b  11c  12  13  14a  14b  14c  15a  15b  15c  16a  16b  16c  17a  17b  17c  18a  18b  18c  19a  19b  19c  20a  20b  20c  21a  21b  21c  22a  22b  22c  23a  23b  23c  24a  24b  24c  25  26a  26b  26c  27a  27b  27c  28a  28b  28c  29a  29b  29c  30a  30b  30c  31a  31b  31c  32a  32b  32c  33a  33b  33c  34a  34b  34c  39a  39b  39c  40a  40b  40c  41a  41b  41c  42a  42b  42c  43a  43b  43c  44  45a  45b  45c  46a  46b  46c  47a  47b  47c  48  49a  49b  49c  50a  50b  50c  51a  51b  51c  52a  52b  52c  53a  53b  53c  54  55a  55b  55c  56a  56b  56c  57a  57b  57c  58a  58b  58c  59a  59b  59c  60a  60b  60c  61a  61b  61c  62a  62b  62c  63a  63b  63c  64a  64b  64c  65a  65b  65c  66a  66b  67a  67b  67c  68  69  70  71a  71b  71c  72a  72b  72c  73a  73b  73c  74a  74b  74c  75b  75c  76a  76b  76c  77a  77b  77c  78  79a  79b  79c  80a  80b  80c  81a  81b  81c  82a  82b  82c  82d  83a  83b  83c  83d  84a  84b  84c  85a  85b  85c  86a  86b  86c  87  88a  88b  88c  89a  89b  89c  90a  90b  90c  91a  91b  91c  92a  92b  92c  93a  93b  93c  94a  94b  94c  95  96a  96b  97a  97b  97c  98a  98b  98c  99a  99b  99c  100a  100b  100c  100d  101a  101b  101c  102a  102b  102c  102d  103a  103b  104a  104b  105a  105b  105c  106a  106b  106c  107a  107b  107c  108a  108b  108c  108d  109a  109b  109c 

 • BÌNH LUẬN PHIM: Trái Tim Bé Bỏng|todaytv

  Fanpage

  Top Phim